Tietosuoja


Suomen Kurkku-ja Suusyöpäyhdistys ry pitää jäsenistään jäsenrekisteriä, johon on rekisteröity jäseneksi ilmoittautuneet ja hyväksytyt henkilöt. Jäsenrekisteriin on tallennettu ainoastaan jäsenilmoituksessa henkilön ilmoittamia tietoja.

Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä jäsenien tietoja yhdistyksen päätöksentekoa varten, jäsenmaksujen laskutukseen, jäsenetuuksien valvontaan, jäsentapahtumien järjestämiseen ja kokouksiin kutsumista varten. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kurkun-, nielun- tai suunalueen syöpään sairastunut henkilö varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi voi liittyä muu henkilö tai yhteisö jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy

Jäsenrekisteri sisältää jäsenten nimen, yhteystiedot, jäsenmaksutietoja, jäseneksi liittymisajankohdan, jäsenlajin ja varsinaisten jäsenten syöpälajin ja osaston johon jäsen osoitetiedon perusteella kuuluu tai on ilmoittanut haluavansa kuulua. Päättyneiden jäsenyyksien osalta rekisteri sisältää edellä mainittujen tietojen lisäksi päättymispäivän.

Hoitopäivähakemusrekisteriin kerätään tiedot hoitopäiväkorvausta hakeneista henkilöistä ja hoitopäivähakemuksen perusteella maksetuista korvauksista.

Tukihenkilörekisteri sisältää tukihenkilön nimen ja yhteystiedot, tämä rekisteri on julkinen.

Vapaaehtoistoiminnan rekisteri sisältää henkilötiedot, nimen, sosiaaliturvatunnuksen, osoitteen ja muut yhteystiedot sekä kulukorvausten maksamiseen tarvittavat pankkitiedot.

Jäsenlehtien Ystävän Tuki ja Syöpä-lehti -rekisterit sisältävät henkilön nimen ja osoitetiedon.

Tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös Posti Oy:n rekisteripalvelut / Tiedotuspalveluraportin tiedoista.

Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy yhdistyksen hallituksen nimeämällä henkilöllä tai henkilöillä. Tietojenkäsittelyn tulosteet hävitetään käsittelyn jälkeen tai viimeistään vuoden kuluttua tapahtumasta johon tiedot on kerätty.

Yhdistyksen hallitus ja hallituksen nimeämä henkilö huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Yhdistyksen pöytäkirjoista on jäsenellä tai muulla henkilöllä oikeus saada ote niistä pöytäkirjan kohdista joissa hänen asiaansa on käsitelty. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille paitsi viranomaisille tarpeen mukaan.

Yhteyshenkilö Merja Lindqvist.

Liity jäseneksi

Täytä hakemus ja liity! Voit myös liittyä soittamalla 040 514 6045 tai paikallisosaston yhteyshenkilöille.