Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry
Hallituksen päätös 29.8.2012

PERIAATTEET HOITOPÄIVÄKORVAUKSEN SUORITTAMISESTA

 1. Hoitopäiväkorvausta maksetaan Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n jäsenelle, joka on kurkku- tai suun alueen syövän hoidossa sairaalan- tai terveyskeskuksen vuodeosastolla sekä em. sairauksista johtuvista varsinaisista poliklinikkakäynneistä, ei kuitenkaan sarjahoidoista. Korvausta maksetaan myös hammashoidosta yksityisellä tai kunnallisella hammaslääkärillä.

  • hoitopäiväkorvausta voi saada jäseneksi liittymispäivästä alkaen
  • takautuvasti maksetaan puolen vuoden ajalta, ei kuitenkaan jäsenyyttä edeltävältä ajalta
  • kalenterivuoden aikana maksetaan enintään sadalta hoitopäivältä, tai hoitokerralta
  • korvausta ei makseta jäsenen oikeudenomistajalle, ellei jäsenelle ole hänen eläessään maksettu korvausta

 2. Hakemus tulee täyttää huolellisesti. Kohdat diagnoosi, hoitoaika tai hoidossa käyntikerrat, sekä korvauksen saajan pankkitilin numero ovat edellytyksenä korvauksen saamiselle.
  Hoitopäiväkorvausta on haettava Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistykseltä kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä päivästä alkaen, josta sitä halutaan saada. Muutoin hoitopäiväkorvaus on menetetty.
  Korvausta haettaessa on esitettävä sairaalan tai sosiaalityöntekijän antama tai muu luotettava selvitys siitä, että jäsen on ollut hoidettavana kohdassa 1 mainittujen syöpäsairauksien vuoksi.
 3. Korvaus hoitopäivältä, poliklinikka- ja hammaslääkärikäyntikerralta on kaksi euroa.
  Korvauksen suuruus tarkistetaan vuosittain.
 4. Hoitopäiväkorvausta ei makseta pysyvässä laitoshoidossa tai kotisairaalahoidossa olevalle jäsenelle.
 5. Hoitopäiväkorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että yhdistyksen jäsenmaksu on suoritettu.

Lataa hoitopäiväkorvauslomake tästä.


Liity jäseneksi

Täytä hakemus ja liity! Voit myös liittyä soittamalla 040 514 6045 tai paikallisosaston yhteyshenkilöille.